Duurzame energie populair bij miljardairs

Geplaatst door

Duurzame energie is al jaren een hot item. Met z’n allen doen we ons best om duurzame energie op te wekken. Waarom is duurzame energie ook al weer zo belangrijk? Duurzame energie is ten eerste belangrijk vanwege de toenemende milieuvervuiling. Door de productie van energie uit fossiele brandstoffen, neemt ook de vervuiling op het milieu toe. Deze schadelijke gassen bestaan voornamelijk uit CO2, stikstofoxiden en zwaveldioxide. Het tweede punt waarom duurzame energie steeds belangrijker wordt voor de maatschappij is vanwege de uitputting van de fossiele voorraden. Naar verwachting zullen de meeste fossiele voorraden in de loop van de 21e eeuw uitgeput raken. Tot slot zijn er ook nog economische redenen. Door vroegtijdig te investeren in duurzame energie, kan het in de toekomst worden gebruikt als exportproduct.

Miljardairs investeren in duurzame energie

489027-10b3c8a6-6e83-11e3-a184-cfa98bc96cc6Duurzame energie is niet alleen erg in trek bij nutsbedrijven, maar ook bij grote multinationals en miljardairs. Wat de redenen hiervan precies zijn is niet duidelijk, maar het zal voornamelijk te maken hebben met branding en economische redenen. Branding omdat het bedrijf kan laten zien dat het zich bezig met met het klimaat en duurzame producten. Economische redenen omdat er geld verdiend moet worden en omdat er veel geld mee verdiend kan worden. Zo heeft Google onlangs geïnvesteerd in wind- en zonne-energie. Daarmee is Google direct de grootste investeerder in duurzame energie door een bedrijf dat geen nutsbedrijf is. Het bedrijf bezit inmiddels 2 gigawatt aan duurzame energieprojecten en verspreid deze projecten over een aantal landen.

downloadOok miljardairs als Bill Gates (Microsoft), Mark Zuckerberg (Facebook) en Jack Ma (Alibaba) staan niet stil wat betreft duurzame energie. Deze miljardairs hebben eind november bevestigd miljarden te investeren in onderzoek naar duurzame energie. Het initiatief van de miljardairs heeft als doel om ondernemers te helpen schone energie op de markt te krijgen. Het project moet ervoor zorgen dat de opkomst van duurzame energie wordt versneld en dat er winst wordt gemaakt. In totaal zijn er zo een 25 steenrijke personen betrokken bij het project, waarvan Bill Gates de rijkste is. Bill Gates is momenteel zelfs de rijkste man op aarde met een geschat vermogen van bijna 85 miljard dollar.

Kortom

Het is duidelijk dat de groei naar duurzame energie steeds meer stijgt en binnen tientallen jaren zullen we volledig afhankelijk zijn van duurzame energie. Duurzame energie is daarom niet alleen een gat in de markt voor nutsbedrijven, maar ook voor miljardairs die durven te investeren en zeer waarschijnlijk flinke winst zullen maken.