Solidair tegen het kraakverbod in Nederland

Geplaatst door

Sinds 1/10/10 is de ant-kraak wet van van toepassing in Nederland. Nederland was het enige land dat een legaal kader had mbt de tijdelijke bezetting van leegstaande gebouwen. Op dit moment riskeren krakers een gevangenisstraf van 2 jaar.mbassade van Nederland: Cortenberglaan 4-10, 1040 Brussel (vlakbij Shuman)

Om onze solidariteit met de Nederlandse krakers te betuigen en omdat we niet akkoord zijn met deze maatregel, organiseren we een symbolische actie en dragen we Progressief Nederland ten grave, op woensdag 10/11/10 om 12 uur, voor de a

Open brief aan de Nederlandse ambassadeur

Nederland was decennia lang een land waar we naar opkeken vanwege haar open en progressieve standpunten en goed bestuur op verschillende domeinen. Zo ook in het domein van huisvesting. Nederland was het enige land waar het kraken van leegstaande gebouwen gereglementeerd werd en dus toegelaten onder bepaalde voorwaarden. Mede daardoor kende Nederland opvallend weinig leegstand en speculatie. Op 1 oktober 2010 ging de anti-kraakwet in Nederland van kracht.

Dit bericht bedroeft ons zeer. Wij dragen progressief Nederland ten grave. Nu Nederland deze anti-kraakwet heeft aangenomen hopen we dat de overheid haar taak verder zal kunnen vervullen, namelijk het creëren van genoeg woongelegenheid voor al haar onderdanen. Het gevaar bestaat dat in de toekomst in Nederland, zoals in België, opnieuw gebouwen leeg blijven staan. Dit is ethisch niet verantwoord, zolang mensen op zoek zijn naar een betaalbare woning en alternatieve woonvormen. Huisvesting zou geen schaars goed mogen zijn dat verhandeld wordt op de markt. Huisvesting is een recht van elke staatsburger. We vinden het recht op wonen terug in de Belgische en Nederlandse grondwet. We vernamen dat deze nieuwe anti-kraakwet eigenlijk niet nodig was, daar het eigendomsrecht al voldoende beschermd is en er dus voldoende middelen voorhanden zijn om op te treden tegen excessen of overtredingen. Maar bij kraken is niet de eigendom maar het gebruik van een pand in het geding. Er wordt voorbijgegaan aan het maatschappelijke belang van de vroegere wetgeving, die kraken toeliet onder bepaalde voorwaarden. Die was er op gericht om burgers te laten doen wat de overheid wel wil maar niet kan, namelijk het tegengaan van wanbeheer en speculatie, en het Recht op Wonen in de praktijk brengen. Toen vastgoedeigenaren de stad de rug toekeerden en wachtten op betere tijden, bloeide de krakersbeweging. Ze gaven de leegstaande gebouwen een nieuwe, creatieve invulling. Het resultaat zien we nog steeds terug in de vorm van jongerenhuisvesting en alternatieve culturele centra. We hopen met deze brief aangetoond te hebben dat de krakersbeweging eerder een bondgenoot is in de strijd tegen leegstand en het onderhoud van deze panden. Geef hen hun panden terug en laat de gevangenisstraf vervallen. Tegelijkertijd hopen we met deze brief dat Nederland echte maatregelen en budgetten zal vrijmaken voor eerlijke woonomstandigheden voor iedereen en de strijd tegen leegstand aangaat en zich niet verliest in mediagerichte acties die de illusie bieden van een daadkrachtig beleid