Solidariteit van Onderop waakt

Geplaatst door

Maandagavond 28 juni beslist de Gentse gemeenteraad over de verkoop van 11 woningen in de Spitaalpoortstraat. Een delegatie van Solidariteit van Onderop zal aanwezig zijn om de bevoegde schepenen te herinneren aan de gedane beloftes rond deze huizen.

Eind vorig jaar kraakte een groep sociaal geëngageerde jongeren een beluik in de Gentse Spitaalpoortstraat dat al verscheidene jaren leeg stond.
Vier maanden lang kregen dertig thuisloze volwassenen en vijftien kinderen er onderdak.
Het initiatief kreeg veel steun van buurtbewoners en sympathisanten. Maar dat was buiten Stad Gent gerekend, de eigenaar van de woningen.
Die beloofde eerst dat een alternatief gezocht zou worden voor de dakloze bewoners en later dat het CAW Artevelde er na renovatie opvang voor dak- en thuislozen zou organiseren.
Het verhaal van de Spitaalpoortstraat is er één van gebroken beloftes.
Op zes mei werd het beluik ontruimd en ging de huisraad die sympathisanten bijeengebracht hadden, grofweg het stort op.
Vier gezinnen en vijftien alleenstaanden stonden weer op straat. Tot op vandaag helpt Solidariteit van Onderop voor hen een oplossing te zoeken.

Sinds de ontruiming werd het beheer van het Spitaalpoortstraatbeluik toevertrouwd aan antikraakfirma Entrakt.
Van een voorlopige sociale bestemming is geen sprake meer.
Met een eventuele verkoop gaat weer een stuk gemeenschapsbezit over naar de privémarkt. Ander vastgoed dreigt eveneens verkocht te worden. Terwijl er een nijpend tekort aan sociale woningen is.

Solidariteit van Onderop laat het hier niet bij. Wonen is een basisrecht waar niet op bespaard wordt. Stadseigendommen zijn gemeenschapsgoederen. Geen hapjes voor de immobilieënsector.
De gebeurtenissen in de Spitaalpoortstraat zijn slechts één voorbeeld van hoe het Gentse sociaal beleid in sneltempo aftakelt.
Daarom plannen wij op maandag 27 juni aanwezig te zijn op de gemeenteraad wanneer de verkoop van het beluik ter agenda komt.